I denne guide vil vi gennemgå fanebladet Kompetencer, og de muligheder funktionen rummer.

Vi kommer ind på følgende:

 

Hvad kan funktionen?

Med funktionen Kompetencer har I mulighed for at notere de kompetencer, jeres medarbejdere besidder. Det er med til at give jer et overblik over, hvilke kompetencer I har i organisationen samt hvilke kompetenceniveauer, I eventuelt mangler. 

Derudover kan I bruge funktionen til at notere, når jeres medarbejdere opnår certifikater eller andre vigtige egenskaber, som I har brug for at kunne dokumentere.

 

 

Sådan tilføjer I en kompetence

For at tilføje en ny kompetence, skal I klikke på Tilføj kompetence. Dernæst åbner et nyt vindue, hvor I giver kompetencen et passende navn. Når I begynder at taste de første par bogstaver, vil I se en række forslag. Disse forslag kommer fra ESCO, Europa Komissionens liste over europæiske færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og erhverv. I kan vælge en kompetence fra listen, eller I kan skrive jeres egen.

Dernæst skal I vælge den kategori, kompetencen hører under. Kategorierne fastsætter I selv, hvilket vi kommer ind på i næste afsnit. Udfyld så en beskrivelse af kompetencen. 

I de kommende felter kan I vælge til og fra, om det kun er lederen, der skal kunne evaluere, om der skal være en bedømmelse, og om kompetencen skal have en udløbsdato. Læs mere i boksen herunder.

 

Grafik_til_Staff_HC__8_.jpg

 

Til slut kan I tilknytte kompetencen til en eller flere medarbejdere. Det er ikke påkrævet at tilknytte kompetencen til en medarbejder. Kompetencen bliver stadig gemt i jeres bibliotek. I kan altid tilknytte kompetencen senere.

Gem den nye kompetence ved at klikke Gem og luk.

 

 

Kompetencekategori

En kompetencekategori skal forstås som en række paraplyer, hvor de enkelte kompetencer hører under. I har mulighed for at tilføje så mange kompetencekategorier, som I har brug for.

 

Grafik_til_Staff_HC__9_.jpg

 

For at tilføje en ny kompetencekategori klik da på Tilføj kompetencekategori og giv den et navn. Gem ved at klikke på Gem og luk. Nu er kategorien klar til, at I kan tilføje kompetencer, der passer til.

 

 

Visualisering af kompetencerne

Hvis I ønsker et visuelt overblik over de kompetencer, I har oprettet og tilknyttet jeres medarbejdere, klik på søjlediagramsikonet i øverste venstre hjørne ved siden af liste-ikonet. 

Dernæst ser I et søjlediagram over kompetencekategorierne, og I kan se, hvor mange medarbejdere der har kompetencer inden for hver kategori. Klik ind på en af søjlerne for at se hvilke kompetencer, kategorien dækker over.

Når I har søjlediagrammet over selve kompetencerne, kan I igen klikke på en af søjlerne for at se, hvilke medarbejdere der besidder kompetencen. Herfra kan I klikke direkte på medarbejderens navn og se vedkommendes øvrige kompetencer på stamkortet.

 

Grafik_til_Staff_HC__20_.jpg

 

I har nu lært, hvordan I opretter en ny kompetence samt en kompetencekategori. Vi har desuden gennemgået, hvordan I kan få et visuelt overblik over de kompetencer, I har oprettet på jeres HR-platform, samt et overblik over, hvilke medarbejdere der har hvilke kompetencer.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt