De processer, som vi viser herunder, er de samme processer, som dem, der er illustreret som eksempler inde i jeres HR-ON Staff konto. 

Vi gennemgår eksempler for disse processer: 

 

 

Pre-hire

Billedet herunder illustrere en idé til en Pre-hire proces. Skæringsdatoen er sat til at være den dag, hvor man har fået underskrift på ansættelseskontrakten, og dermed den dag, hvor man kan igangsætte næste proces. 

 

Grafik_til_Staff_HC__23_.png

 

I denne Pre-hire proces bliver der sendt to engagements ud. Én til den nye medarbejder og én til den nye medarbejders nærmeste leder, som indhenter relevant information til kontraktudarbejdelse. 

Efter den nye medarbejder og dennes nærmeste leder har besvaret deres engagements, kommer der en opgave, der hedder Generer kontrakt. De to besvarede engagements har indhentet information, så det bliver muligt at generer ansættelseskontrakten. 

Efter kontrakten er genereret og sendt til underskrift, er der under Indstillinger og Notifikationer opsat en notifikation, der sendes til den HR ansvarlige, når kontrakten er underskrevet af begge parter. Den sidste opgave kan herefter løses. Den sidste opgave er en reminder til at om opstarte den næste proces. I dette tilfælde tilknytning af Preboarding proces. 

Herunder ses den notifikation, der er sat op i forbindelse med underskrift af ansættelseskontrakt. Læs mere om notifikationer her: Notifikationer

 

Grafik_til_Staff_HC__25_.png

 

 

Preboarding

Billedet herunder illustrere en idé til en Preboarding proces. Skæringsdatoen er sat til at være den nye medarbejders ansættelsesstart dato. 

 

Grafik_til_Staff_HC__26_.png

 

Processen Preboarding består hovedsageligt af en tjekliste af opgaver, der skal løses inden den nye medarbejders opstart. I processen er opgaverne inddelt i to projekter, der hver især indeholder opgaver, der skal løses af en eller flere personer. I projektet med Praktiske opgaver er der også tilføjet en besked, der automatisk sendes til nærmeste leder, som er en reminder om, at den nye medarbejder snart starter. 

Derudover er der tilføjet en Engagement til processen, der automatisk sendes til den nye medarbejder med relevant information omkring den første dag og virksomheden generelt. 

 

Onboarding

Billedet herunder illustrerer en idé til en Onboarding proces. Skæringsdatoen er sat til at være den nye medarbejders ansættelsesstart dato. 

 

Grafik_til_Staff_HC__27_.png

 

Denne Onboarding proces består af en tjekliste af opgaver, der skal løses på eller efter den nye medarbejders første arbejdsdag. 

Opgaverne er inddelt i fire projekter, der hver især indeholder opgaver, der skal løses af en eller flere personer. Udover at processen indeholder almindelig opgaver, indeholder processen også flere kalenderindkaldelser til diverse statusmøder. Der er også tilknyttet en Engagement til processen, som skal sendes til den nye medarbejder, hvori den nye medarbejder evaluere sin første uge. 

 

 

Offboarding

Billedet herunder illustrerer en idé til en Offboarding proces. Skæringsdatoen er sat til at være medarbejderens ansættelsesslut dato. 

 

Grafik_til_Staff_HC__28_.png

 

Offboarding processen indeholder opgaver, der skal løses inden medarbejderen stopper samt opgaver, der skal løses på medarbejderens sidste dag. Det kan være opgaver i forbindelse med overdragelse af opgaver eller opgaver i forbindelse med, at medarbejderens adgang til systemer skal slettes. 

 

MUS 

Billedet herunder illustrerer en idé til en MUS proces. Skæringsdatoen er sat til at være den dag, hvor medarbejderen skal deltage i en Medarbejderudviklingssamtale. 

 

mceclip0.png

 

Denne proces indeholder to Engagements. Den første Engagement sendes til medarbejderen med et MUS skema, som medarbejderen skal udfylde inden sin MUS. Den anden Engagement sendes til medarbejderen efter MUS, hvor medarbejderen kan evaluere på sin samtale. 
Processen indeholder også en kalenderindkaldelse til den dag, hvor samtalen skal finde sted. 
Det er muligt at anvende den Engagement, hvori MUS skemaet er besvaret, under selve samtalen, da man kan skrive kommentarer/aftaler i denne Engagement. 

 

I kan læse mere om, hvad en proces er her eller klikke igennem de andre proces guides i menuen til højre, for at lære mere om processer.

 

Grafik_til_Staff_HC__37_.png

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt