I dette afsnit vil vi komme ind på de muligheder, der findes under fanen Processer. Når I klikker ind på Processer, kan I tilgå følgende faneblade: Tilknytninger, Skabeloner og Typer. Herunder kan I læse mere om hvert af fanebladene: 

 

 

Tilknytninger: Få et godt overblik

Ved at klikke på fanebladet Tilknytninger får I et overblik over de processer, der enten er i gang eller er arkiverede/afsluttede. Dermed har I en nem og overskuelig måde at holde styr på, hvor langt jeres medarbejdere er med de enkelte processer, I har igangsat. 

For at skifte mellem de aktuelle og de afsluttede processer, skal I klikke på boksen Igangværende processer ved siden af knappen Tilknyt proces. Dernæst kan I skifte til et andet overblik. Med knappen Tilknyt proces kan I tilknytte en proces til en eller flere af jeres medarbejdere. Vælg den/de pågældende medarbejder(e) fra rullelisten og klik på Tilknyt proces. Læs mere om hvordan I tilknytter en proces til en medarbejder i denne artikel: Tilknyt processkabelon.

 

Grafik_til_Staff_HC__12_.png

 

 

Skabeloner 1: Start med et godt overblik

I fanebladet Skabeloner har I dels et overblik over de skabeloner, der allerede er oprettet på jeres konto, og dels er det her, I opretter en ny processkabelon. Læs mere om hvordan I opretter en ny skabelon i artiklen her: Opret en processkabelon.

Derudover kan I også bestemme, hvilke skabeloner I ønsker at se ved at vælge en afdeling via knappen Alle afdelinger. Processkabeloner kan nemlig være tilknyttet hele virksomheden eller en specifik afdeling. Til højre for dette ses en søgefunktion.

 

 

Skabeloner 2: Sådan redigerer I opgaver i en processkabelon

I overblikket over skabeloner kan I klikke på den enkelte skabelon, så den folder sig ud. Dernæst ses en opremsning af de enkelte opgaver til venstre i billedet og til højre ses selve tidsforløbet for processen. 

Det er muligt at redigere eller slette en konkret opgave ved at klikke på de tre prikker ud for den enkelte opgave. I kan ligeledes rykke rundt på opgavernes rækkefølge ved at holde musen over det prikkede felt til venstre for opgaven og trække opgaven op eller ned under øvrige opgaver.

Herunder ses, hvordan man redigerer og flytter opgaver i en proces.

 

Rediger_og_flyt_opgave-high.gif

 

Bemærk at det blot har en visuel betydning, hvilken rækkefølge opgaverne står i. Med andre ord vil en ændring i opgavernes rækkefølge ikke få betydning for, hvilken dag der skal tages hånd om den enkelte opgave. En opgave der har en startdag på dag 4, vil fortsat have det, uanset hvor I vælger at placere den i rækken af opgaver.

Til slut er det muligt at redigere selve processkabelonen ved at klikke på de tre prikker i øverste højre hjørne, der ses over tidslinjen. Dernæst ser I en lille menu med mulighed for at redigere, klone og slette skabelonen samt tilknytte processen til en medarbejder.

 

 

Typer

Under fanebladet Typer kan I tilføje en ny procestype. Det kræver blot, at I giver den en navn. En type skal forstås som en overordnet kategori for flere processer, og den kan være med til at differentiere, hvilke roller, der skal have rettighed til at se eller redigere den enkelte type. 

Vælger I at oprette forskellige typer af processer, og ønsker I samtidig at differentiere, hvem der skal have adgang til at se eller redigere de enkelte typer, skal I under fanen Indstillinger huske at redigere de pågældende rollers rettigheder. Læs mere om Roller og rettigheder her: Roller og rettigheder

En procestype kan eksempelvis være Ansættelse og afskedigelse, hvor jeres pre-, on- og offboarding-processkabeloner hører til. Et andet eksempel er MUS som procestype, hvor jeres MUS-processkabeloner kan høre under. 

 

Se eksempel herunder: 

Grafik_til_Staff_HC__14_.png

 

Hvis I sætter flueben ud for den enkelte procestype, aktiveres menuen i bunden kaldet Med valgte. Menuen giver adgang til at slette procestyperne.

 

I har nu lært hvilke muligheder, der er under fanen Processer. 
Vil I vide mere omkring processer, kan du klikke på nedenstående links:

 

Grafik_til_Staff_HC__36_.png

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt