Her gennemgår vi, hvordan I tilknytter en proces til en medarbejder: 

 

Der er flere veje at gå, når I vil tilknytte en proces til en medarbejder.
Under Processer kan I gå til fanebladet Tilknytninger og dernæst klikke på Tilknyt proces, der ses foroven i billedet. I kan ligeledes gå til fanebladet Skabeloner. Find dernæst den skabelon, I ønsker at bruge. Ud for skabelonens titel kan I til højre i billedet klikke på tre prikker, og der ses nu en menu. Klik på Tilknyt til medarbejdere. I det følgende gennemgår vi processen herfra.

Under Medarbejdere kan I gå direkte til den enkelte medarbejders stamkort og gå ind på fanen Processer og dernæst klikke på Tilknyt proces

 

Herunder gennemgår vi, hvordan I tilknytter en proces til en eller flere medarbejdere, hvoraf den ene er en tekstversion og den anden en videoversion. Indholdet er det samme. Det er derfor op til jer, hvordan I ønsker at gennemgå det.tekst_ny.pngvideo_ny.png

 

 

Sådan tilknytter I en proces til en medarbejder

Nu er I nået til at tilknytte processen til en medarbejder. Vælg den pågældende medarbejder fra rullelisten og klik på Tilknyt proces

Når I tilknytter en proces til en medarbejder, åbner der et nyt vindue. I dette skal I tage stilling til hvilken processkabelon, der skal tilknyttes, samt hvornår skæringsdatoen skal være. I forbindelse med eksempelvis en preboarding proces vil skæringsdatoen typisk være den dato, hvor medarbejderen har første arbejdsdag. Læs mere om skæringsdato i processer her: Opret en processkabelon

Dernæst kan I tilpasse skabelonen ved at slette, redigere eller tilføje opgaver samt flytte datoer, så de matcher jeres behov. De ændringer, I eventuelt laver i dette trin, vedrører kun den proces, I netop skal til at starte op - med andre ord bevares den oprindelige skabelon på platformen.

Når processkabelonen er klar, skal I klikke på Tilknyt proces til medarbejderne, og så går platformen automatisk i gang med at tildele opgaver og sende mails og notifikationer alt efter, hvordan jeres proces er sat op.

 

 

Sådan tilknytter I en proces til flere med individuelle indstillinger

Det er muligt at tilknytte en processkabelon til flere medarbejdere på en gang. Også selvom der er forskellige forhold fra den ene til den anden medarbejder, som der skal tages højde for og rettes til.

Når I har rullelisten over medarbejder, skal I vælge de personer, processen skal knyttes til. Dernæst skal I klikke på Tilknyt proces. Start med at vælge en processkabelon øverst. 

Vælg dernæst skæringsdatoen for den første medarbejder på listen. Det gør I ved at klikke på datofeltet, der ses under overskriften Skæringsdato/Startdato. Klik dernæst på Indstil dato. Hvis skæringsdatoen er den samme for alle medarbejderne, klik da i stedet på Indstil dato og anvend for alle. Hvis det derimod ikke er tilfældet, skal I indstille den specifikke dato for de øvrige medarbejdere på listen.

Nu kan I udfolde hver processkabelon ved at klikke på den enkelte medarbejders navn. Dernæst kan I redigere på samme måde som beskrevet i foregående afsnit. Når alle ændringer er på plads, afslutter I ved at klikke på Tilknyt proces til medarbejderne

 

 

Tilknyt processkabelon - Videoguide

 

 

 

I har nu lært, hvordan man tilknytter en proces til en eller flere medarbejdere. I ved også, hvordan I kan tilrette en proces på individuelt niveau, hvis I skal sende processen til flere på en gang.

 

 

Grafik_til_Staff_HC__36_.png

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt