I denne guide vil vi gennemgå, hvilke funktioner I kan tilgå under Processer på medarbejdernes stamkort.

Vi kommer ind på følgende:

 

Igangværende processer

Når I klikker på menupunktet Processer på en medarbejders stamkort, ser I den eller de processer, der er tilknyttet til medarbejderen. Foroven kan I skifte mellem Igangværende og Arkiverede processer. I har også mulighed for at ændre visningen af processer, så I i stedet ser processen i en kalendervisning.

I boksen Alle opgaver kan medarbejderen orientere sig om, hvilke opgaver, der eventuelt skal løse. Medarbejderen kan klikke på knappen med info-i'et og få yderligere detaljer (se eksempel på billedet herunder). Når opgaven er løst, kan der sættes flueben i boksen ud for opgaven.

 

Grafik_til_Staff_HC.jpg

 

Det er muligt at redigere i en igangværende proces ved at aktivere slideren ud for Rediger, som I finder over boksen med Alle opgaver. Når funktionen Rediger er aktiv, kan I flytte rundt på trinene i en igangværende proces.

Hvis der er tilknyttet en proces til medarbejderen, ses den til højre for boksen med Alle opgaver. Her kan I orientere jer om processens varighed samt se hvilke trin, den indeholder. I kan ligeledes tilføje flere opgaver samt redigere eller slette allerede eksisterende opgaver.

 

 

Sådan tilknytter I en proces

Når I skal tilknytte en proces til en medarbejder, kan I gøre det på to måder. I kan enten befinde jer på medarbejderens stamkort under menupunktet Processer, eller I kan gå til Processer via hovedmenuen i HR-ON Staff. Trinene er herefter det samme, og dem gennemgår vi under dette billede:

 

Grafik_til_Staff_HC__38_.png

Når I klikker på Tilknyt proces, skal I tage stilling til hvilken processkabelon, der skal tilknyttes, samt hvornår skæringsdatoen skal være. I forbindelse med eksempelvis en preboarding proces vil skæringsdatoen typisk være den dato, hvor medarbejderen har første arbejdsdag. Læs mere om processkabeloner her: Opret en processkabelon. 

Dernæst kan I tilpasse skabelonen ved at slette, redigere eller tilføje opgaver. De ændringer, I eventuelt laver i dette trin, vedrører kun den proces, I netop skal til at starte op - med andre ord bevares den oprindelige skabelon på platformen.

Når processkabelonen er klar, skal I klikke på Tilknyt proces til medarbejderne, og så går platformen automatisk i gang med at tildele opgaver og sende mails og notifikationer alt efter, hvordan jeres proces er sat op.

 

Læs eventuelt mere i denne guide: Tilknyt processkabelon.

 

Når I har læst denne guide, har I lært hvordan I får overblikket over, hvilke processer og opgaver der er tilknyttet til en specifik medarbejder. I har også lært, hvordan I tilknytter en ny proces til en medarbejder.

 

Grafik_til_Staff_HC__36_.png

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt