I denne guide vil vi gennemgå, hvilket overblik I kan få over hver enkelt medarbejders rettigheder i HR-ON Staff. Det gør I ved at klikke ind på vedkommendes stamkort og gå til menupunktet Rettigheder.

Vi kommer ind på følgende:

 

 

Rettigheder på tre niveauer

Rettigheder er delt op i tre niveauer: Person, Afdeling og Virksomhed.

  • Person: Roller på dette niveau handler om, hvordan I håndterer jeres egen personlige data i platformen.
  • Afdeling: Roller på dette niveau handler om, hvordan I håndterer data på de medarbejdere, der er tilknyttet en bestemt afdeling.
  • Virksomhed: Roller på dette niveau handler om, hvordan I håndterer data på tværs af hele virksomheden.

På hvert niveau kan der være en eller flere roller. På jeres konto i HR-ON Staff har vi oprettet nogle roller på forhånd, som er gode at starte ud med. Læs mere om dette i guiden Roller og rettigheder.

For at få et overblik over en specifik medarbejders rettigheder og roller, så prøv at klikke på rollen, der hører under Person-niveauet. Rollen hedder typisk "Medarbejder." Dernæst åbner et vindue hvor I kan se de enkelte rettigheder, der er inddelt i hver sin kategori som eksempelvis Adgang til medarbejdere, Digital signatur og Dokumentskabeloner.

 

Grafik_til_Staff_HC__1_.jpg

 

Ud for hver rettighed kan I se et af de tre ikoner, der visuelt repræsenterer henholdsvis at have adgang til at se den givne information (et øje), at kunne redigere (en blyant) eller ingen af delene (stop-ikonet). Det er muligt at tilføje, ændre og fjerne rettigheder for hver enkelt medarbejder, hvilket vi gennemgår i næste afsnit.

 

 

Sådan tilføjes og fjernes en rolle

Hvis I får behov for at ændre en medarbejders rettigheder, er det lige til. Det gælder både, hvis medarbejderen skal have tilføjet flere rettighedsroller eller fjernet en. Klik blot ind på medarbejderens stamkort og gå til menupunktet Rettigheder. 

For at tilføje en rolle, klik da på Tilføj rolle ud for enten Person-, Afdelings- eller Virksomhedsniveauet. Vælg rollen fra rullelisten. For at fjerne en rolle skal I blot klikke på det lille minus ud for rollen. Når rollen er væk, mister medarbejderen de rettigheder, der hørte til rollen, næste gang vedkommende logger ind i HR-ON Staff.

 

 

Sådan tilføjes og ændres en rettighed

Det er muligt at tilføje flere rettigheder til en rolle eller ændre en specifik rettighed fra eksempelvis at kunne se en information til ikke at kunne se den længere - altså fra øje til stop-ikon. Dette kan I gøre på to måder:

  • I kan lave ændringen, så den kun gælder den specifikke medarbejder (se eksemplet herunder)
  • I kan lave ændringen generelt for den pågældende rolle (se hvordan i denne guide)

 

Grafik_til_Staff_HC__2_.jpg

 

 

Administratorindstillinger

Under fanebladet Administratorindstillinger finder I forskellige indstillinger, som I kan vælge til og fra. Det bruges kun i sjældne tilfælde. 

I kan aktivere Systembruger. Systembruger skal kun bruges, hvis der ikke er tale om en medarbejder i jeres organisation, men derimod et system eller en ekstern person. Det kunne eksempelvis være receptionisten i en reception, I deler med andre virksomheder, som I har brug for kan indgå i en af jeres processer. Eksempelvis hvis I har brug for, at receptionisten får besked om, at der kommer en ny medarbejder en specifik dag. Receptionisten kan indgå i jeres proces og få automatisk besked - uden at være medarbejder og dermed figurere i jeres organisationsdiagram.

Dernæst kan I fravælge Tillad login, som forhindre medarbejderne i at logge ind i HR-ON Staff.

Til slut kan I også aktivere Underskriv på vegne af. Denne indstilling tillader medarbejderen at underskrive dokumenter på vegne af andre medarbejdere. Navnet på dokumentet vil ikke ændre sig, men dokumentets log vil vise, at dette dokument var underskrevet på vegne af en anden medarbejder. Derudover skal I tilføje, hvem medarbejderen skal kunne underskrive på vegne af i feltet nedenfor.

 

I denne guide har I lært om, hvordan I får et overblik over jeres medarbejders rettigheder ved at klikke ind på den enkelte medarbejders stamkort. I har ligeledes lært, hvordan I tilføjer eller fjerner en rolle samt ændrer og fjerner rettigheder. Derudover har vi gennemgået administratorindstillingerne.

 

Grafik_til_Staff_HC__37_.png

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt